Ellen Aktiebolag framträder som en betydande aktör inom en bred palett av sektorer som omfattar sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning. Med organisationsnummer 556419-2663 och baserat i hjärtat av Stockholm, Barnhusgatan 4 ög nv, 111 23, har företaget cementerat sin position inom den svenska marknaden sedan dess grundande. Denna artikel syftar till att ge en detaljerad översikt av Ellen Aktiebolag, från dess operativa verksamhet till ledningsstruktur och finansiella resultat.

Verksamhetsområde

Föremålet för Ellen Aktiebolags verksamhet är brett och inkluderar utveckling, produktion och försäljning av en mängd produkter och tjänster. Detta spektrum sträcker sig från hälso- och sjukvårdsprodukter till engagemang inom kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning, vilket understryker bolagets diversifierade affärsmodell.

Ledning och Organisation

Verksamheten leds av VD Charlotta Nilsson, med Jens Engström som styrelseordförande. Styrelsen inkluderar även Sven Mattsson, Jan Fredrik Mikael Lövgren, och Cecilia Wolf. Det anmärkningsvärda är att bolaget, trots sin omfattande verksamhet, inte har någon registrerad verklig huvudman, vilket är vanligt för bolagsformer som Ellen Aktiebolag.

Finansiell Översikt

För det senaste räkenskapsåret rapporterade Ellen Aktiebolag en omsättning på 25 417 KSEK med ett resultat på -4 767 KSEK, vilket ger en omsättningstillväxt på 34,7 %. Dessa siffror placerar bolaget på plats 412 052 i Sverige avseende vinstmarginal, som låg på -19,8 %. Med 6 anställda är företaget ett bevis på att även mindre enheter kan ha en betydande inverkan på marknaden.

Viktiga Kontakter och Information

Ellen Aktiebolag erbjuder flera kanaler för kommunikation och engagemang, med telefonnummer 08-412 10 00 och 070-736 13 13 för direktkontakt. Deras fysiska adress är Barnhusgatan 4 ög nv, 111 23 Stockholm, vilket tjänar som både kontor och verksamhetsbas.

Tabell: Nyckelinformation om Ellen Aktiebolag

Information Detalj
Verksamhetsområde Sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning
VD Charlotta Nilsson (55 år)
Styrelseordförande Jens Engström (56 år)
Adress Barnhusgatan 4 ög nv, 111 23 Stockholm
Telefonnummer 08-412 10 00, 070-736 13 13
Omsättning 2022 25 417 KSEK
Resultat 2022 -4 767 KSEK
Anställda 6
Organisationsnummer 556419-2663
Omsättningstillväxt 34,7 %
Vinstmarginal -19,8 %
Placering i Sverige 412 052 av 746 210 aktiebolag
Revisor Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag

Denna översikt av Ellen Aktiebolag belyser ett företag med en robust och diversifierad affärsmodell, stark ledning, och en tydlig vision för framtiden. Med sitt engagemang inom ett brett spektrum av tjänster och produkter, fortsätter Ellen Aktiebolag att vara en viktig aktör på den svenska marknaden.