Ellen Aktiebolag, grundat år 2000 och baserat i Stockholm, har etablerat sig som en ledande aktör inom bioteknik med ett speciellt fokus på kvinnors hälsa. Genom att utveckla och sälja innovativa sanitetsskydd baserade på probiotika, eller mjölksyrebakterier, står Ellen i framkant för att förbättra kvinnors välbefinnande. Produkterna, som distribueras under olika varumärken, har vunnit mark inom både den nordiska och europeiska marknaden, till stor del tack vare ett nätverk av licensierade distributörer. Denna artikel avser att ge en omfattande översikt av Ellen Aktiebolag, dess verksamhet, ledningsstruktur, ekonomiska resultat och framtidsutsikter.

Verksamhetens Kärna

Ellen Aktiebolags affärsidé är grundad på vetenskapen om probiotika, som använts för att skapa en ny generation av sanitetsskydd för kvinnor. Dessa produkter är inte bara utformade för att erbjuda skydd utan också för att främja en hälsosam vaginal flora, vilket kan bidra till en ökad livskvalitet för användarna. Företaget har en omfattande närvaro i Europa, där dess produkter har mottagits positivt av marknaden.

Ledningsstruktur och Organisation

Ellen Aktiebolag leds av VD Charlotta Nilsson, med Jens Engström som styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna inkluderar Jens Engström, Sven Mattsson, Jan Fredrik Mikael Lövgren och Cecilia Wolf. Bolaget sköts av en kompetent ledningsgrupp och styrelse som tillsammans bidrar med omfattande erfarenheter från olika branscher. Med en stark ledningsstruktur kan bolaget navigera i en konkurrensutsatt sektor och fortsätta att växa och utvecklas.

Finansiella Indikatorer

För räkenskapsåret 2022 rapporterade Ellen Aktiebolag en omsättning på 25 417 KSEK med ett resultat på -4 767 KSEK. Denna ekonomiska prestation indikerar en omsättningstillväxt på 34,7 %, trots en vinstmarginal på -19,8 %. Sådana siffror speglar de utmaningar och möjligheter som bolaget står inför i sin strävan att etablera sig som en ledare inom sitt område.

Kontaktuppgifter och Företagsinformation

Ellen Aktiebolag har sitt säte på Barnhusgatan 4 ög nv, 111 23 Stockholm. Intressenter kan kontakta företaget via telefon på 08-412 10 00 eller 070-736 13 13 för mer information om deras produkter eller investeringsmöjligheter. Med organisationsnummer 556419-2663, är Ellen Aktiebolag en viktig spelare inom den svenska bioteknikindustrin, särskilt inom området för kvinnors hälsa.

Tabell: Ellen Aktiebolag i Siffror

Information Detalj
Grundat 2000
Huvudkontor Stockholm, Sverige
Verksamhetsområde Bioteknik, kvinnors hälsa
Produkter Sanitetsskydd baserade på probiotika
Marknader Nordiska och europeiska marknaden
VD Charlotta Nilsson
Styrelseordförande Jens Engström
Omsättning 2022 (KSEK) 25 417
Resultat 2022 (KSEK) -4 767
Omsättningstillväxt 34,7 %
Vinstmarginal -19,8 %
Anställda 6
Organisationsnummer 556419-2663
Telefonnummer 08-412 10 00, 070-736 13 13

Framtiden för Ellen Aktiebolag ser lovande ut trots de ekonomiska utmaningar som rapporterats. Med ett fortsatt fokus på innovation och utveckling av produkter som svarar mot konsumenternas behov, är bolaget väl positionerat att expandera sin marknadsandel och fortsätta att göra en positiv inverkan på kvinnors hälsa över hela Europa. Investerare och intressenter uppmanas dock att noga överväga de risker som är förknippade med investeringar, då aktiemarknaden kan vara volatil och oförutsägbar.